Servis, revize a opravy lanových center

Podle normy ČSN EN 15567 – 2: 2008 má provozovatel lanového areálu provádět kontrolu (revizi) dle pokynu výrobců nebo dodavatelů. Ti by měli také určit frekvenci prováděných kontrol, která závisí na typu materiálu, způsobu používání a dalších faktorech. Minimálně by měl provozovatel zabezpečit tyto tři kontroly:

 • Vizuální kontrolu před každým otevřením areálu
 • Provozní kontrolu jednou za 1 – 3 měsíce nebo podle instrukcí uvedených výrobcem materiálu (např. lana, úvazky apod.)
 • Periodickou kontrolu minimálně jednou ročně, kterou provádí kontrolní orgán (dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020: 2004)


Roční periodická revize lanového centra obsahuje vizuální a funkční kontrolu všech prvků jako jsou:

 • Dřevěné části (sloupy, plošinky, trámky, kulatina)
 • Spojovací materiál (svorky, matice, oka)
 • Ocelová lana (lanovky, jistící, vypínací, pomocné)
 • Zálohy jistících prvků
 • Horolezecký materiál (úvazky, karabiny, syntetické lana, smyčky, atd.)

Výstupem této kontroly je revizní zpráva, která obsahuje:

 • popis aktuálního stavu se zjištěnými závadami (opotřebovanost, vliv počasí, koroze, chybějící části, volné prvky atd.)
 • postup a doporučení na odstranění závad
 • závěry a doporučení pro další provoz areálu
 • platnost revize
 • datum a jméno osoby, jež revizi vykonala

Drobné opravy (dotažení matek, vrutů, vypnutí ocelových lan apod.) jsou provedeny během samotné revize. Vážnější a obsáhlejší opravy, vyžadující více času, se provádí  dle dohody.

Pokud chcete mít i Vy své lanové centrum bezpečné, kontaktujte nás a  domluvte si schůzku s našim profesionálním pracovníkem.