Bezpečnost lanových center

V roce 2000 jsme otevřeli naše první lanové centrum. Každý rok projde našimi areály přes 100 tisíc osob.

Ve všech lanových centrech, které provozuje Project Outdoor je BEZPEČNOST PRIORITOU!

V posledních letech prudce stoupá výstavba různých lanových center a parků. Jednotlivá centra se od sebe liší provedením, místem, produkty, cenami, klienty, ale bohužel také bezpečností.

Jedná se především o minimalizaci objektivní stránky nebezpečí.  Tedy takového nebezpečí, které účastník programu nemůže sám ovlivnit, a které vzniká na základě selhání, podcenění nebo absencí některého z prvků (materiál, konstrukce, informace apod.). Ty mají zajistit bezpečný pohyb účastníka na překážkách, kde hrozí pád z výšky nebo vznik vážného úrazu.


Naše garance kvality je postavena na těchto pilířích:

  • Instruktoři Project Outdoor jsou odborně vyškoleni podle metodiky akreditované MŠMT.
  • Všechna lanová centra stavíme podle standardů ACCT (Association for Challenge Course Technology) a norem ČSN EN 15567-1:2008 (Dětské lanové centrum také podle normy na dětská hřiště ČSN EN 1176-1).
  • Máme dlouholetou praxi spojenou s provozem vlastních a partnerských areálů.
  • Provoz lanových center Project Outdoor se řídí normami ČSN EN 15567-2:2008.
  • Vždy používáme systém záložního jištění. Kritické spoje materiálu jsou předepsaným způsobem zálohovány.
  • Používáme karabiny s pojistkou a celotělové úvazky.
  • Horolezecké vybavení, které používáme v lanových centrech, pochází od renomovaných výrobců a splňuje tak veškeré oborové normy (CE, U.I.A.A.). Specifický ocelový materiál a atypické prvky speciálně používané v našich lanových centrech splňují pevnostní standardy doporučené ACCT a jsou testovány a certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Brně.
  • Project Outdoor má sjednáno pojištění odpovědnosti podnikatelů z výkonu své činnosti. V případě jakékoliv nehody Vám z našeho pojištění bude zaplacena jakákoliv škoda, kterou bychom vám (byť velmi neradi) způsobili. Účastníci našich programů nemusejí podepisovat žádná prohlášení, která nás jako provozovatele zbavují odpovědnosti.
  • Účast na programech v našich lanových centrech je dobrovolná.