Dělení lanových center

Existuje několik hlavních kritérii, podle kterých dělíme lanová centra, respektive lanové překážky. Mezi ty hlavní patří:

  • výška lanových překážek nad zemí
  • konstrukce, na kterých jsou překážky ukotveny
  • počet lezců překonávajících překážku
  • směr přelézání překážky
  • doba trvání


Výška


NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY jsou překážky umístěné nízko nad zemí (chodidla účastníků nejsou výše než 1,5 m nad zemi). Mnohdy nevyžadují použití žádného jisticího systému, dostačující je důsledná osobní záchrana ostatních členů skupiny (tzv. spotting).  Slouží především jako první kontakt  účastníka s lanovými překážkami.

VYSOKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY jsou instalované výše nad zemí (od 1,5 m). Pro jejich překonávání  se využívá horolezeckého vybavení a jistícího systému, které zaručují lezcovu bezpečnost.

Konstrukce


NA STROMECH

Lanová centra s překážkami instalovanými na stromech se u nás často nazývají lanové parky. Domníváme se, že stromy jsou ideálním prostředím pro lanová centra. Překážky v korunách stromů jsou pro účastníky velmi atraktivní. Při instalaci používáme takové technologie, které neohrozí zdraví stromů a zajistí jejich další nerušený růst a vývoj. Stromy se zbudovaným překážkám velmi dobře přizpůsobí. Během instalace stromy neprovrtáváme ani nadmíru nevkládáme jiný železný materiál. Invaze do stromů je tak minimální a omezuje se na drobné vruty, které v žádném případě nezhoršují stabilitu a zdraví stromů. Lanová centra v korunách stromů mají životnost přesahující deset roků a je naším cílem, aby byla delší. Toho dosahujeme pečlivou pravidelnou údržbou jak překážek, tak i stromů.
Kromě lezení po překážkách je lesní prostředí přirozeným prostředím pro tvorbu dalších programů pro skupiny účastníků. Les poskytuje ochranu před počasím (příliš horko, velký vítr).  Pro účastníky programů je to skvělá příležitost aktivně trávit volný čas na zdravém vzduchu ve zdravém přírodním prostředí.


NA DŘEVĚNÝCH SLOUPECH

V případě, že pro instalaci lanových překážek nemáme k dispozici vzrostlé stromy nebo existující les, lanové centrum na dřevěných sloupech je jediná možnost. Lanová centra postavená na sloupech mají mnoho výhod. Mezi hlavní patří to, že můžeme vytvořit návrhy přesně dle požadavků zadavatele – jak prostorové, tak designové. Se zdokonaleným systémem kotvení sloupů jsou dlouhá životnost a nízké provozní náklady přednostmi těchto areálů. Standardně máme připraveno několik desítek vzorových návrhů nejrůznějších velikostí, ale v případě zájmu jsme schopni připravit návrhy nové, které budou přesně vyhovovat potřebám našich zákazníků.

Počet lezců


INDIVIDUÁLNÍ LANOVOU PŘEKÁŽKOU nazýváme překážku, kterou v daném okamžiku překonává jen jeden lezec.

TÝMOVÁ LANOVÁ PŘEKÁŽKA je případ, kdy jeden lezec není schopen překonat překážku sám, ale je zapotřebí dvojice nebo více lezců

Směr lezení


VERTIKÁLNÍ LANOVÁ PŘEKÁŽKA je překážka, kterou lezec překonává ve směru ze spodu (země) na horu. Typickým představitelem těchto překážek je překážka „Jakubův žebřík“. Tento typ překážek lze také použít  jako přístupovou trasu k horizontálním vysokým lanovým překážkám  nebo k výstupu na věž.

HORIZONTÁLNÍ LANOVÁ PŘEKÁŽKA patří mezi nejvíce se vyskytující typ překážky v lanových centrech. Lezec překonává překážku ve směru z jedné strany na druhou.

Doba trvání


MOBILNÍ LANOVÉ PŘEKÁŽKY jsou přenosné a nastavitelné tak, aby je bylo možné jednoduše a rychle používat v nejrůznějších lokalitách a maximálně je přizpůsobit příslušnému programu. Převážně se jedná o lehká syntetická lana a další materiál, ze kterých se vlastní překážky tvoří přímo na místě tak, že se pomocí vázacích technik instalují na stromy, kůly nebo jiné konstrukce, které vyhovují bezpečnostním standardům. Jejich životnost je zpravidla několik dní a poté se "zruší" a mohou se použít zase jinde.


PERMANENTNÍ LANOVÉ PŘEKÁŽKY (STACIONÁRNÍ) jsou na rozdíl od mobilních překážek nepřenosné a vyrobeny na míru. Liší se také v konstrukčním provedením (ocelová lana) a způsobu instalace (lanové svorky), aby jejich životnost byla co nejdelší. Nacházejí se v Lanových centrech a lanových parcích.