Labyrint ve stromech

Mám zájem

Charakteristika


Jedná se o atraktivní lanové centrum pro děti i dospělé, ve kterém není nutné používat žádné lezecké jistící pomůcky (úvazky, karabiny, lana). Umístěno může být v libovolné výšce nad zemí, instalace na stromech nebo sloupech dle vhodnosti pro dané místo.

Fotogalerie


Popis


Soustava nejrůznějších lanových překážek, které tvoří dráhu o jednom vstupu a jednom nebo více výstupech. Bezpečnost účastníků je zajištěna instalací ochranných sítí ze všech stran překážek. Přestupní podesty ve tvaru domečků umožňují odpočinek a bezpečné předbíhání. Atrakce je vhodná pro masové využití a nabízí vysokou propustnost účastníků. Lidé se mohou jednoduše předbíhat, překážky zdolávat opakovaně, pohybovat se ve vymezeném prostoru jak se jim zlíbí. Velikou výhodou je jednoduchost obsluhy a možnost účasti dětí i dospělých najednou.

PRO KOHO JSOU VHODNÉ

Pro děti od 3 let věku, dospělí bez omezení.

NÁROKY NA OBSLUHU

Určitý stupeň dozoru je při provozu nutný, dle velikosti areálu 1 - 2 osoby.

KDE A NA ČEM STAVĚT

Cesty v korunách - 3D labyrinty je možné stavět na vhodných stromech nebo na sloupech. V případě umístění na stromy používáme moderní metodu kotvení ke kmeni stromu, která umožňuje stromům dále a dlouhodobě růst. Je možné proto umístění i do městských parků. Většinou tvoří hlavní atrakci a jsou primárním lákadlem.


Projekty