Stromové vesnice

Mám zájem

Charakteristika


Snad každé dítě někdy zatoužilo mít domeček v koruně stromů. Tajnou skrýš, odkud může sledovat život pod sebou, kde je dospělým vstup zakázán, kde vznikají přátelství na život a na smrt a kde se plánují ty nejdobrodružnější výpravy s partou kamarádů. Naše unikátní dětské hřiště, které připomíná „stromovou vesnici“, pomůže naplnit tyto touhy nejen dětem, ale i dospělým.

Fotogalerie


Popis


Stromová vesnice obsahuje několik variant atypických domečků, které jsou zavěšeny v různých úrovních nad zemí na kůlech. Domečky jsou mezi sebou propojeny lanovými mosty, lanovými překážkami, houpacími sítěmi, prolézacími tunely nebo žebříčky. Vytvořili jsme tak originální bludiště pro tisíce děti, které mohou šplhat, prolézat, houpat se, skákat, schovávat se, zkrátka přirozeně si hrát a to ve výšce až 13 m nad zemí. Dolů na zem vede několik cest, ale nejatraktivnější je určitě jízda v tobogánu nebo na skluzavce. 

Velikost a podoba Stromové vesnice vychází z potřeb a očekávání klienta. Provedení hřiště může být jak v pestrém a barevném stylu, tak i v čistě přírodním. Doplněním hřiště o tematické dekorace vznikne například vesnice stromových lidí žijících v pralese na Papua Nová Guinea nebo stromové království lesních skřítků.

Každé hřiště je certifikované v souladu s mezinárodní normou na stavbu dětských hřišť ČSN EN 1176:2009 a také s normou na stavbu lanových center ČSN EN 15567:2012.

Projekty