Dětská lanová centra se záchytnými sítěmi

Mám zájem

Charakteristika


Nejedná se o dětské hřiště, ale o pravé dětské lanové centrum, kde děti mohou překonávat lanové překážky bez nutnosti použít jistící prostředky (úvazky, karabiny, lana).

Fotogalerie


Popis


Soustava nejrůznějších lanových překážek uspořádaných za sebou tak, že tvoří dráhu o jednom vstupu a jednom výstupu. Překážky jsou většinou motivované životem zvířat v ZOO. Na kmenech stromů (sloupů) jsou připevněny dřevěné podesty – domečky, které slouží jako odpočinková místa a místa pro případné „předbíhání“ účastníků. Lanové překážky mohou být instalovány v proměnné výšce v závislosti na profilu terénu pod nimi od cca 1 m do cca 8 m nad zemí. Bezpečnost proti pádu z výšky je zajištěna záchytnými sítěmi instalovanými pod každou překážkou, kde taková situace může nastat. Jednotlivé plošiny mají ochranná zábradlí. Na plošinách jsou bezpečnostní dvířka, skrze které se může obsluha jednoduše dostat na jakoukoliv část trasy a pomoci řešit účastníkům problémy s překonáním překážek

Pro koho jsou vhodné

Centrum je záměrně vymyšlené pro děti od 3 do 11 let.

Nároky na obsluhu

Centrum není nijak náročné na obsluhu. Obvykle stačí jeden instruktor, aby zajistil pořádek a bezpečnost provozu. Množství instruktorů je závislé na vytíženosti areálu.

Kde a na čem stavět

Tyto centra je vhodné budovat především na stromech, ale není problém také na sloupech.  Jsou ideálním doplňkem již existujícího areálu s vysokými lanovými překážkami nebo v místě s velkou návštěvností dětí.

Projekty