O výstavbě lanových center

Dříve než se rozhodnete pro výstavbu jakéhokoliv areálu, odpovězte si sami na následující otázky, které Vám pomohou se správnou volbou produktu.

 • kdo a za jakým účelem bude vaše centrum navštěvovat (turisti, školy, rodiny apod.)?
 • jaká bude dominantní věková skupina účastníků?
 • kolik lanových překážek bude areál obsahovat?
 • kde bude areál postaven a zda je možné využít pro stavbu vzrostlé stromy, nebo bude nutné stavět na kůlech, a tedy jak velká
 • plocha je k dispozici?
 • jaké další zázemí chcete účastníkům nabídnout (toalety, restaurace)?
 • bude areál oplocen nebo volně přístupný?
 • jaký počet instruktorů můžete mít k dispozici?
 • uvažujete o celoročním provozu nebo jen sezónním?
 • jakým způsobem chcete výstavbu lanového centra financovat (vlastní zdroje, úvěr, granty, dotace ...)?


Lanové centrum na stromech

Jaké legislativní kroky budete muset učinit pro výstavbu lanového centra na vzrostlých stromech:

 • pokud nejste majitelem pozemku, je dobré nejdříve zjistit, zda je pozemek možné pronajmout a za jakých podmínek
 • dále by následovala návštěva našeho pracovníka v místě budoucí stavby, aby zhodnotil, zda terén a stromy jsou vhodné ke stavbě
 • na základě této návštěvy Vám vyhotovíme studii s počtem a druhem překážek, jejich rozmístěním a s úvodní kalkulací. Tato studie
 • může být po dohodě zpoplatněna, bude záležet na rozsahu.
 • jestliže se rozhodnete projekt realizovat, vyhotovíme Vám plánek pro územní řízení, na jehož základě dostanete Rozhodnutí o umístění zařízení


Lanové centrum na dřevěných sloupech

Jaké legislativní kroky budete muset učinit pro výstavbu lanového centra na sloupech:

 • pokud nejste majitelem pozemku, je dobré nejdříve zjistit, zda je pozemek možné pronajmout a za jakých podmínek
 • na základě Vašich cílů a potřeb bychom navrhli podobu areálu s počtem a druhem překážek a nutným zázemím. Pokud máte rovný nebo mírně skloněný pozemek bez větších terénních nerovností, fyzická návštěva našich pracovníků u Vás na stavebním místě nemusí být pro vytvoření prvního návrhu nutná
 • jakmile se dohodneme na konečné podobě areálu, vyhotoví náš architekt stavební projektovou dokumentaci určenou pro územní a stavební řízení. Tato projektová dokumentace je pochopitelně zpoplatněna.
 • vzhledem k tomu,  že stavba tohoto typu lanového centra obsahuje mimo jiné i výkopové práce, je nutné mít také platné územní rozhodnutí a stavební povolení. Většinou se jedná o sloučené stavební řízení, ale vždy to záleží na konkrétním stavebním úřadu. Tam Vám také sdělí, jaké konkrétní kroky musíte učinit, abyste tato povolení získali.